ČRNA NA KOROŠKEM

Črna na Koroškem je zaradi vrhunskih športnikov poimenovana tudi kot »vas olimpijcev« in pa Zlata na Koroškem.