NAJEVSKA LIPA

Najevska lipa je drevo z največjim obsegom debla v Sloveniji. Nekoč je obseg znašal 11,24 metra, po propadu starega oboda debla pa meri 10,70 m. Starost drevesa je ocenjena na približno 700 let.