SESTRŠKO JEZERO

Sestrško jezero ali zadrževalnik vode Medvedce je lep primer biotske raznovrstnosti. Jezero spada pod Naturo 2000, saj tam domuje več kot 200 vrst ptic, okoli 50 vrst kačjih pastirjev ter redke vodne in močvirske rastline. Okrog jezera je speljana lepa [...]