KLEVEVŽ

Klevevž je naravna toplica, kjer se lahko kopamo v vseh letnih časih. Toplica se nahaja ob koncu soteske potoka Radulja. Soteska z mnogimi slapiči je bila omenjena že v Slavi Vojvodine Kranjske. Soteska in toplica se nahaja pod nekdanjim grajskim [...]